بسکتبال 3×3 ورزشگاه آزادی تهران

توضیحات

برای مسابقات فینال لیگ 3x3 کشوری در ورزشگاه آزادی برای اولین بار از دستگاه بسکتبال تخصصی 3x3 در کشور رونمایی شد.

تصاویر دستگاه بسکتبال 3x3

تصاویر رونمایی از دستگاه در ورزشگاه آزادی