صنایع تولیدی کروز
صنایع تولیدی کروز

«پروژه‌ی صنایع تولیدی کروز»

نصب بسکتبال سقفی الکتریکی و شیشه بسکتبال تمرینی و سکوی تماشاگر
مرداد 1402

شرکت ملی نفت‌کش ایران
شرکت ملی نفت‌کش ایران

«پروژه‌ی شرکت ملی نفتکش ایران»

تجهیز کورت فضای باز شرکت ملی نفت‌کش در جزیره خارک
مهر 1402

شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی
شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

«پروژه‌ی بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی»

نصب یونیت بسکتبال آریا در شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی
تیر 1402

درون زمین

نمایش محصولات

پرتابل

نمایش محصولات

دیواری

نمایش محصولات

کودک

نمایش محصولات