برای زیبایی

سفارشی سازی رنگ و طراحی بر اساس نیاز سالن و ایجاد انعطاف پذیری برای سالن های ورزشی

انواع صندلی ها

صندلی های سکو تماشاگر میتواند پلاستیکی بدون نشیمن، ارگونومیک یا حتی بدون صندلی و با روکش چوبی باشد که بنا بر سفارش مشتری قابل سفارشی سازی میباشند.

دارای راه پله

پله ها عضو مهمی از سکوهای تماشاگر هستند که با نوارهای ضد لغزش به یکدیگر محکم شده اند. یک گزینه اضافی برای بهبود دید، اضافه شدن چراغ های LED است.

چند منظوره

صرفه جویی در فضا

مکانیسم برقی

استفاده از موتور برقی برای باز و بسته شدن سکو و بدون نیاز به نیروی انسانی برای شروع به کار

خدمات ما

خط کشی زمین

کفپوش ورزشی

سکو تماشاگر

مدل: تلسکوپی

اسکوربرد ورزشی

دستگاه بسکتبال

مدل: زمینی متحرک

 

شمارشگر 24 ثانیه بسکتبال